Před opravou


Potřebuje mé zařízení opravit, nebo si mohu poradit sám?

Pokud trvale dosahujete špatných výsledků svařování nebo se určité chyby vyskytují častěji, může být vaše svářečka vadná - ale nemusí to tak být. Často se jedná o provozní chyby specifické pro danou aplikaci, které vedou k závadám a vytvářejí dojem, že by stroj mohl být vadný.

Sestavili jsme seznam nejčastějších provozních chyb a způsobů, jak se projevují ve výsledku. Než se na nás obrátíte s žádostí o opravu, můžete si pomocí něj ověřit, zda se skutečně jedná o chybu zařízení.

Použijte také náš diagram s parametry svařování, abyste se ujistili, že svařování probíhá správně. Pokud jsou výsledky přesto špatné a objevují se chyby, je pravděpodobné, že chyba je na straně stroje. Pak byste jej měli odeslat k opravě.

Můj přístroj je starší než 20 let, mohu ho ještě poslat do opravy?

Naše svářečky mají dlouhou životnost, takže není nepravděpodobné, že máte stroj starší než 20 let.

Přesto od oprav těchto starých zařízení upouštíme. V některých případech již nemáme na skladě potřebné originální náhradní díly. Kromě toho by se zejména elektrické součásti neměly používat po uplynutí jejich předpokládané životnosti.

To však neznamená, že vás s vaším zařízením opustíme. V tomto zvláštním případě nás prosím kontaktujte a my pro vás najdeme vhodné řešení.

Mám na své zařízení záruku?

Na všechny nové jednotky poskytujeme tříletou záruku. Ta zahrnuje naprosto bezchybný stav našich výrobků, pokud jde o materiál a výrobu. Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury.

Záruka platí v případě poruchy nebo vady našich výrobků a zahrnuje bezplatnou opravu nebo v případě potřeby kompletní výměnu. Podmínkou této záruky je však provoz v souladu s našimi návody k obsluze a pravidelná údržba prováděná námi nebo autorizovaným partnerem.

Záruka zaniká v případě nesprávného používání, používání jednotek s příslušenstvím/náhradními díly od jiných dodavatelů, neoprávněných zásahů do jednotky, nevhodných úprav, nekompletních výrobků.

Upozornění: Zde uvedené požadavky na uplatnění záruky jsou pro vás pouze orientační. Právně platná jsou pouze ustanovení o záruce uvedená ve smlouvě!

Mám své zařízení posílat, nebo si ho lze také vyzvednout?

V zásadě by nám měla být zasílána vadná zařízení. Svoz z vašich prostor se nepředpokládá. Veškeré náklady na dopravu a balení nese zákazník - a to i v případě reklamace. Pokud jsou vaše možnosti omezené, kontaktujte nás pro individuální řešení.

Mohu si nechat zařízení opravit také na místě v mých prostorách?

Vzhledem k tomu, že může trvat určitou dobu, než se závada odstraní a než se provede samotná oprava, upouštíme od provádění oprav u zákazníka. Po konzultaci nám prosím zašlete vadné zařízení. Pouze tam máme kapacity a možnosti, abychom vašemu zařízení učinili zadost tím nejlepším možným způsobem.

Co musím vzít v úvahu při odesílání zařízení?

Především se ujistěte, že je ke každé zásilce přiložen příslušný certifikát RMA. Kromě toho musí být všechna související zařízení a příslušenství kompletně a bezpečně zabalena, aby bylo možné provést opravu.

Objednávka opravy

Začít s objednávkou opravy