Schéma svařovacích parametrů


Jaké jsou správné parametry svařování pro mou aplikaci?

Na základě průměru svorníku můžete odečíst odpovídající požadované parametry pro dobu svařování, proud, zdvih a výstupek - jak pro svorníky s hrotem, tak pro svorníky s hliníkovou kuličkou.

Správné svařování trnů závisí také na použitém trnu a základním materiálu, čistotě svařovací zóny, okolních podmínkách atd.. Pokud se chcete poradit, kontaktujte nás.

Pomoci vám může následující graf. Uprostřed si můžete přečíst vhodný průměr svorníku jako výchozí bod. Jako zjednodušující příklad jsme označili hodnotu 16 mm.

Pokud se budete řídit diagramem vpravo, můžete v zelené oblasti odečíst dobu svařování (nahoře) a požadovaný proud (dole) ve stejné výšce. Pro náš příklad to bude 0,6 sekundy a 1200 ampérů.

Pokud budete postupovat podle diagramu vlevo, můžete nejprve odečíst požadovaný zdvih ve stejné výšce. Hodnota pro šrouby s hrotem je na modré čáře, hodnota pro šrouby s hliníkovou kuličkou je na červené čáře. Půjdete-li v diagramu ještě dále doleva, zjistíte požadovaný výstupek (výstupek šroubu přes měděnou nosnou trubku nebo keramický kroužek). Použijte stejné přiřazení barev jako u zdvihu pro příslušný typ šroubu.

schweissparameter.png