Délky kabelů


Jaká je maximální délka prodlužovacího kabelu pro obloukové svařování?

V závislosti na použitém svařovacím proudu doporučujeme maximální délku kabelu, kterou byste u našich přístrojů neměli překročit, abyste dosáhli bezpečného použití a dobrých výsledků.

Příslušnou maximální délku kabelu v závislosti na proudu a průměru kabelu najdete v tomto diagramu.

maximum_cable_length.jpg