Seznam generátorů


Jak výkonný musí být můj generátor, pokud ho používám k pohonu svářečky?

To závisí na průměru svařovaného trnu, a tedy i na potřebném svařovacím proudu. Obecně je třeba zajistit, aby měl použitý generátor dostatečný výkon. To zajistí kvalitní a spolehlivé svary.

Jako vodítko můžete použít tento diagram. Orientujte se podle použitého svařovacího proudu a zvolte generátor s výkonem, který je minimálně nad fialovou oblastí. Pro příkladný požadovaný svařovací proud 1200 A byste museli použít generátor s výkonem alespoň 150 kVA.

generatorliste.png